Забранено е да се върви по линията - статия за планинските водачи!

"Забранено е да се върви по линията

или

Значението на планинския водач!

Въпреки че има близо тривековна история, професията на планинските водачи все още е безкрайно непозната в България. Към момента дипломираните планински водачи у нас са около 188, като близо половината от тях не практикуват професията, а част от практикуващите го правят зад граница. Почти 320 години след като френският гид Жак Балма и лекарят Мишел-Габриел Пакар изкачват най-високия връх в Алпите - Монблан, планинските водачи все още нямат алтернатива.

Планинският водач във всяка една точка на Планината знае къде се намира по картата и се ориентира по много различни способи!

Днес в развитите алпийски страни в Европа има общо над 5000 лицензирани планински водачи, които работят целогодишно. Планинският гид е екскурзовод, който придружава клиентите си при непредвидимите условия в планината. Това може да бъде туристически маршрут (например изкачване на връх Вихрен), алпийски или катерачен тур или друг вид излет (примерно планинско колоездене, ски поход, преход със снегоходки и т.н.). 

Планинският водач умее да преодолява всякакви участъци, защото понякога има маршрути, които изискват по-висока техническа подготовка!

Основното задължение на планинския водач е да се грижи за безопасността на клиентите си по време на преминаването на маршрута, да описва околния пейзаш и по един или друг начин да ги кара да се чувстват комфортно по време на пребиваването си в Планината. Той постоянно трябва да следи за промени в атмосферните условия или във физическата кондиция на хората, които придружава, и да адаптира първоначално планирания маршрут, в случай че това се налага.

Водачът умее да спуска клиентите по скални прагове (чрез способа "рапел"), в случай че се наложи и препятствието не може да бъде заобиколено!

Задачите на планинския водач са основно:

 • да преведе клиентите по избрания маршрут
 • да им помогне да се справят с непознатата за тях среда
 • да им помогне да се запознаят с чуждата култура
 • да смекчи културния шок от сблъсъка на два различни начина на живот
 • да осигури оптимално физическо натоварване
 • да възпитава клиентите в добро отношение към средата, в която пребивават (природна и културна среда)
 • да осигури емоционално ваканцията - да направи купона
 • да задоволи любопитството към новото и непознатото, да създаде условия за изживяване на откривателската страст
 • да покаже на клиентите/да има даде да опитат/да чуят/да вкусят/да докоснат планината и нейните красоти!

Водачите умеят да преведат клиентите си през реки и други препятствия с помощта на въжен парапет и други способи

Или взимат нещата в "свои ръце" и действат генерално ;-)

За да постигне целите си, планинският водач трябва да е физически здрав и издръжлив (трябва да има достатъчният физически ресурс да измине обратно целият дневен маршрут, в случай на нужда!), да е общителен и да обича да работи с хора, да познава и обича природата и културата на страната, в която работи, да умее да се забавлява и да забавлява клиентите, да владее чужди езици. Планинският водач трябва да има общи познания по география, ориентиране, първа помощ, ботаника, зоология, история, обичаи, традиции, занаяти, религия.

Планинският водач е лидер на групата и може да се разсейва само в случаите, когато показва на групата невероятна гледка! :)

 

Практически работният ден на един планински водач започва от деня, предшестващ тура. Той е длъжен да набави актуална информация за метеорологичните и нивологичните (на снега) условия и прогнози, да се запознае с нивото на клиентите си, качеството на екипировката им и да организира логистиката на излета. Работният ден на повечето планински водачи се ръководи от принципа „ранно тръгване и ранно слизане в долината“.

Водачът знае как да направи импровизиран бивак в случаи на принудително преспиване навън - снежна пещера, иглу, снежна хижа, заслон и т.н.

Понякога гидовете предприемат и неколкодневни излети - по-дълъг поход или когато комбинират различни видове спортове и/или екскурзоводска дейност например. Опитът на планинския водач е от решаващо значение както за компетентността му, така и за качеството на предлаганата от него услуга. Например един водач, преминавал 1000 пъти по даден маршрут, със сигурност ще има много по-добри познания за характера на терена и за спецификата на растителните и животинските видове там от колегата си, който минава за първи път. Опитът в голяма част от случаите е решаващ и при критични ситуации, които биха могли да настъпят въпреки предварителната подготовка. 

Водачът запазва хладнокръвие при рязко влошаване на времето и контролира спокойствието на групата при движение в тежки метеорологични условия

и успява да намери пътят към хижата и безопасното подслоняване на групата!

Добрият планински водач трябва да е добър психолог (да умее да мотивира клиентите си в трудни моменти), трябва да умее да работи в екип, да е способен да взима бързи и точни решения. Понякога от тези негови качества може да зависи човешки живот. Сред най-важ­ните специфични умения на гида са познанията в областта на метеорологията, владеенето на чужди езици, уменията за оказване на първа помощ при инциденти. 

Водачът умее да търси затрупан под лавина другар по различни начини - сонди, лавинни уреди и др., като откриването на пострадалия в първите 15 мин. след инцидента увеличава шансовете му за оцеляване с над 70%!

Обучението за планински водач в България накратко съдържа:

 • близо 1000 учебни часа за квалификация по основната специалност
 • 60 учебни часа специализирана подготовка по свободни избираеми предмети
 • Възможност за допълнителни курсове по различни специализации - екотуризъм, планинско колело, водни спортове (каяк, рафтинг...), преходи със ски, селски туризъм
 • Курсове по чужд език и компютърна грамотност
 • близо 1 година - за да обхване всички сезони в Планината
 • лекции два пъти седмично - вечер
 • Събота и неделя - целодневни практики
 • Половината от заниманията са практически - на терен
 • Текущ контрол (изпити) по всеки модул
 • Възможност за интензивни целодневни курсове и изнесено обучение по поръчка
 • Държавен изпит за завършване - теория и практика
 • стаж в реални условия - нужен за дипломиране

Акция по спасяване на затрупан под лавина с лавинен уред - обученият водач се справя за 4 до 5 минути, което гарантира спасяването на пострадалия!

Като цяло отговорността на планинския водач е огромна - той държи в ръцете си здравето и живота на клиентите /туристите/, за което в България все още това е безкрайно недооценено. Българите, както всички знаем, са от типа хора, които са на принципа, че сами могат да си организират подобни излети в планината, за да си спестят 50лв примерно. За съжаление много станаха примерите за изгубили се туристи; други, подценили екипировка, прогноза за времето и т.н. Няма нито един случай на изгубена група с планински водач. Представете си отговорността на даден мениджър в голяма търговска компания, който взима 3000лв заплата и отговорността на планинския водач - човешкият живот, който взима около 50лв дневен хонорар!

Когато приятелят ти е спасен от лавината, можеш да отдъхнеш малко след копането! :)

Едно е сигурно - планинският водач е човек, отдаден на любовта си към Природата, обичащ нейните предизкателства и приключения! С него няма как да ти е скучно, няма как да не се докоснеш до дивото, няма как да не направиш контраста между градския начин на живот и животът на открито, който напоследък е все по-търсен от голяма част на обществото, най-вече поради еднообразния начин на живот в градовете, политически, икономически, социални и т.н. причини! :)

Движението в Планината е истинско удоволствие, особено когато е професионално проведено!

Фото © Александър Сивков | Site created with Visia

Намерете ни на